Mikä on Lastarit ry?

Lastarit ry on 11.12.1985 perustettu Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoiden iki-ihana oma ainejärjestö. Yli 30-vuoden kokemuksella pieni, mutta pippurinen ainejärjestömme painaa joka päivä sata lasissa, ja toivottaa kaikki vakalaiset tervetulleiksi mukaan hulinaan!

Lastarit ry pyrkii tekemään tiivistä yhteistyötä eri yhdistysten, työryhmien ja tahojen kanssa sekä vaalimaan poikkitieteellisyyttä muiden Oulun yliopiston ainejärjestöjen kanssa. Lastarit ry toimii yhdessä muun muassa varhaiskasvatuksen koulutusohjelman ja kasvatustieteen tiedekunnan henkilöstön, Oulun Lastentarhanopettajat ry:n, OAJ:n paikallisyhdistyksen ja SOOL ry:n kanssa. Hallituksen jäseniä on mukana muun muassa koulutusohjelman kehittämistyöryhmässä.Säännöt

Lastareiden toiminnan raamit syntyvät säännöistä, jotka yhdistyksen kokous on hyväksynyt. Sääntöjä päivitetään tarpeen mukaan. Ajantasaiset säännöt löytyvät tämän sivun lopusta.Nauhaohjesääntö

Lastareilla on oma juhlanauha, jonka käyttöä varten yhdistyksen kokous on hyväksynyt ohjesäännön. Nauhaohjesääntö löytyy tämän sivun lopusta.


Toimintasuunnitelma

Tärkein Lastareiden toimintaa vuositasolla ohjaava asiakirja on toimintasuunnitelma. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma hyväksytään aina sääntömääräisessä syyskokouksessa. Syyskokouksessa kaikki jäsenet voivat vaikuttaa tulevan vuoden toimintasuunnitelmaan. Voimassa oleva toimintasuunnitelma löytyy tämän sivun lopusta.


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti Lastarit ovat laatineet rekisteri- ja tietosuojaselosteen, joka löytyy tämän sivun lopusta.