Fuksin aakkoset

AINEJÄRJESTÖ - Yliopiston tai korkeakoulun opiskelijakunnan piirissä toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää saman oppiaineen tai alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja ja järjestää toimintaa. Tunnetaan myös nimellä kilta. Sinun oma ainejärjestösi tulee olemaan Lastarit ry. 

 

ALUMNI - Valmistunut opiskelija. Lastareiden alumnit pyrkivät mm. auttamaan hallituksen jäseniä toiminnassaan. 

 

APPROT – Tapahtuma, jossa kierretään eri paikkoja keräten suorituspassiin leimoja. Oulussa järjestettäviä approja ovat esimerkiksi mallasapprot, sporttiapprot, makia-approt.  

 

CUMU, CUM LAUDE - Keskipitkä määrä aineopintoja, yleensä 60 opintopistettä. 

 

DEKAANI - Yliopiston tiedekunnan johtaja. Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani on Risto Honkonen. Koulutusdekaanina toimii Sari Harmoinen. 

 

DOSENTTI - Dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Dosentit ovat harvoin töissä laitoksella, sillä he voivat olla toisessa yliopistossa, yrityselämässä tai eläkkeellä. Käyvät antamassa dosenttiluentoja ja ohjaavat aihepiirinsä graduja. 

 

ESSEE - Useita sanoja peräkkäin paperilla. 

 

EXCURSIO, EXCU, XQ - Opintomatka, yritysvierailu. 

 

FUKSI - Ensimmäisen vuoden opiskelija eli SINÄ!  

 

FUKSIPASSI - Pahvilärpäke, johon keräät fuksipisteitä suorittamalla tehtäviä. Paras fuksi palkitaan Wappuna! 

 

FUKSISUUNNISTUS - Etsitään oman opiskeluryhmän kanssa hauskasti pukeutuneena ympäri kaupunkia sijoitettuja rasteja, joilla suoritetaan erilaisia tehtäviä. Kilpakumppaneina ovat muut kasvatustieteiden tiedekunnan koulutusohjelmien fuksit. 

 

GRADU – Lopputyö 

 

HAALARIT - Käytetään pääasiassa opiskelijajuhlissa. Ne suojaavat alla olevia vaatteita lialta, eikä vaatteiden valintaan tarvitse käyttää aikaa! Haalarithan tietenkin koristellaan haalarimerkeillä ja meillä väri on tietenkin pinkki. 

 

HALLOPED - Toimii opiskelijajäsenenä yliopiston eri toimielimissä. 

 

KANDI, KANDIDAATTI - Yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Laajuus 180 opintopistettä (120 opintoviikkoa), mikä sisältää kandidaatin tutkielman. Varhaiskasvatuksen kandidaatti saa lastentarhanopettajan pätevyyden. 

 

KASKI - Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ainejärjestöjen kattokilta. (Järjestää mm. fuksisuunnistuksen) 

 

KILTAHUONE - Eri aineiden opiskelijoilla on kiltahuoneita, joissa he voivat levähtää, kokoustaa tai opiskella. Jaamme kiltahuoneen muiden ainejärjestöjen (Mukava, Motiva, Spessu, Defenssi ja OLO) kanssa. Kiltikselle voi mennä opiskelemaan, syömään eväitä, hengailemaan tai pelaamaan biljardia. 

 

KPTK - Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta. Pitää sisällään kaikki kasvatustieteitä ja psykologiaa opiskelevat. VAKA, LO, PSYKA, ITE, MUKO, ERKKA ja KT (kasvatustiede). 

 

LASTARIT - Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen ylioppilaat ry. Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö. Maksa jäsenmaksu ja liity joukkoomme! 

 

LINNANMAA - Alue, jossa yliopisto sijaitsee. Keskustaan noin 5 km matka. 

 

LIPASTO - Linnanmaa+yliopisto  

 

MAISTERI - Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Tutkinnon laajuus 120 opintopistettä, johon sisältyy pro gradu-tutkielma. Sinustakin tulee kasvatustieteiden maisteri! 

 

OLOKAHVIO - Oulun luokanopettajat ry:n kahvio kasvatustieteellisen tiedekunnan aulatiloissa.  

 

OPM - Oma Pullo Mukaan. Tämä merkintä tarkoittaa, että ota tapahtumaan mukaan omat mieluisat virvokkeet. 

 

OPMx2 - Oma Pullo Mukaan + Oma Pyyhe Mukaan (tapahtumissa tällöin yleensä saunomismahdollisuus) 

 

OYY - Oulun yliopiston ylioppilaskunta on opiskelijoiden etuja ajava yhteisö. 

 

PEGASUS - Oulun yliopiston kirjasto. 

 

PRO - Pienryhmäohjaaja (=pro), prot tutustuttavat fuksit yliopistoelämään.  

 

PEPPI - Sähköinen järjestelmä, jonka kautta ilmoittaudutaan kursseille, tehdään oma HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma) ja voidaan seurata opintopisteiden kertymistä.  

 

REHTORI -  Oulun yliopiston rehtori on Jouko Niinimäki

 

SITSIT - Pohjoismainen akateeminen pöytäjuhla, joissa syödään, lauletaan juomalauluja ja pidetään puheita sekä joissain tapauksissa seurataan myös ohjelmaa. Juhlilla on yleensä jokin syy tai teema. Järjestämme syksyisin fukseille ihan ikiomat fuksisitsit. 

 

SOOL - Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto. OAJ:n opiskelijajärjestö, jonka jäsenmaksun maksamalla pääset nauttimaan OAJ:n ja SOOL:n omista eduista. HOX! SOOL:n jäseneksi voit liittyä VAIN maksettuasi ensin Lastareiden jäsenmaksun. 

 

SPORTTIPASSI - Oulun korkeakoululiikunnan tarjonnan tavoittaa hankkimalla Sporttipassin. Passi toimii pääsylippuna esimerkiksi jumppiin tai saat kursseja alennushintaan. Sporttipassi ladataan puhelimeen tai laitetaan tarrana opiskelijakorttiin. 

 

TALVIPÄIVÄT, TP - Opettajaksi opiskelevien vuotuinen ratkiriemukas tapahtuma. Luvassa musiikkia, talvista kilpailua ja mukavaa yhdessä oloa. Tätä viikonloppua ei kannata jättää välistä. 

 

TEEKKARITALO - Kaijonharjussa sijaitseva jokaisen bilettäjän unelmatalo! Täällä on menoa ja meininkiä lähes joka ilta. 

 

TUUDO - Mobiilisovellus, josta löydät kaiken tarvitsemasi tiedon lukujärjestyksestä yliopiston karttaan ja ravintoloiden tarjontaan. 

 

VUJUT - ainejärjestön vuosittaiset juhlat eli vujut, joihin pukeudutaan fiinisti. Lastarit järjestää vujut tasaviisikoina ja –kymppeinä. 

 

WAPPU - Opiskelijoiden suosikkijuhla! 

 

WESIBUSSI – Teekkareiden joka wappuinen bilebussi. Wesibussin tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen.  

 

YTHS - Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Hoitaa yliopisto-opiskelijoiden terveyttä edullisesti. Muista maksaa kelalle YTHS – maksu.